Ghid pentru participare civica si exersarea drepturilor civice


Democratia presupune participarea indivizilor la viata societatii iar lipsa de participare pune in pericol functionarea democratica a acesteia. Intotdeauna exista pericolul ca guvernantii sa monopolizeze puterea si sa-si urmareasca exclusiv propriile interese. Tocmai de aceea, cetatenii au datoria de a le aminti in permanenta ca sunt alesii si reprezentantii lor.
 
 


 • Exercitarea libertatii de acces la informatiile de interes public:
   Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public 


 • Implicarea in procesul de luare a deciziilor publice:
   Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica 


 • Rezolvarea problemelor comunitatilor prin intermediul ONG-urilor:
   Ordonanta nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii  +  Modificare 


 • Influentarea politicilor publice din interiorul lumii politice:
   Legea nr. 14/2003 a partidelor politice 


 • Desfasurarea de munca voluntara in beneficiul comunitatii:
   Legea nr. 195/2001 - Legea voluntariatului 


 • Exercitarea dreptului la initiativa legislativa cetateneasca:
   Legea nr. 189/1999 privind exercitarea initiativei legislative de catre cetateni 


 • Exercitarea libertatii de a manifesta in spatiul public:
   Legea nr. 60/1991 privind organizarea si desfasurarea adunarilor publice 


 • Protejarea cetateanului in fata abuzurilor institutiilor publice
   Legea nr. 29/1990 - Legea contenciosului administrativ 


 • Asumarea cetateniei:
   Legea nr. 21/1991 a cetateniei romane  +  Modificari 


 • Exercitarea dreptului de a alege si de a fi ales (legislatie electorala 2004)
   Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale 
   Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Presedintelui Romaniei 
   Legea nr. 373/2004 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului