Cerere de adeziune pentru persoane juridiceCONSILIUL NATIONAL AL SOCIETATII CIVILE (CNSC)

Forta a Treia - forta civica a natiunii romane!
Adresa postala  Str. Pajurei, nr. 13, Sector 1, Bucuresti,  Cod 013152
Telefon  0736601020, 0736600961, 0736600973, Fax  0314379581
 
           
CERERE DE ADEZIUNE
 (pentru persoana juridica)


.......................................................................................................................................................
(denumirea asociatiei, fundatiei, sindicatului, federatiei, etc)

am hotarat sa sustinem infaptuirea obiectivelor inserate in programul denumit PLATFORMA CIVICA - program adoptat de catre Consiliul National al Societatii Civile (CNSC).

Suntem/Nu suntem de acord (se taie varianta care nu corespunde) ca datele de  contact ale organizatiei noastre sa fie publicate pe Internet, in cadrul Listei aderentilor la CNSC.

Delegatul nostru (persoana de contact) pentru Consiliul National al Societatii Civile este :

.....................................................................................................................................................
(numele si prenumele)

La data prezentei adeziuni, organizatia noastra cuprinde un numar de ...................... membri.


Datele noastre de contact sunt:
Telefon fix: .......................................
Telefon mobil:...................................
Fax:...................................................
E-mail:.....................................................................................
Site Internet: ...........................................................................
Adresa de corespondenta:

.......................................................................................................................................................


Data:


PRESEDINTE/DIRECTOR/REPREZENTANT,

.............................................................................................................................................
(numele, prenumele, semnatura si stampila)