Cerere de adeziune pentru persoane fiziceCONSILIUL NATIONAL AL SOCIETATII CIVILE (CNSC)

Forta a Treia - forta civica a natiunii romane!
Adresa postala  Str. Pajurei, nr. 13, Sector 1, Bucuresti,  Cod 013152
Telefon  0736601020, 0736600961, 0736600973, Fax  0314379581
 
           
CERERE DE ADEZIUNE
 (pentru persoana fizica)


Subsemnatul/Subsemnata,

.................................................................................................................................
(numele si prenumele)

am hotarat sa sustin infaptuirea obiectivelor inserate in programul denumit PLATFORMA CIVICA - program adoptat de catre Consiliul National al Societatii Civile (CNSC).

Sunt/Nu sunt (se taie varianta care nu corespunde) de acord ca datele mele de  contact sa fie publicate, in cadrul Listei aderentilor la Consiliul National al Societatii Civile (CNSC) si pe paginile de Internet ale localitatilor mentionate mai jos. .

Calificarea mea profesionala este:
Ocupatia la data inaintarii prezentei adeziuni este:

Solicit acordarea autorizatiei de a publica articole, anunturi si opinii, semnate sub  pseudonim/semnate cu numele si prenumele meu (se taie varianta care nu corespunde) pe blogurile CNSC dedicate   localitatii/localitatilor mentionate. Declar ca-mi asum raspunderea juridica pentru continutul textelor publicate.

1.       
2.       
3.       

Datele mele de contact sunt:
Telefon fix: .......................................
Telefon mobil:...................................
Fax:...................................................
E-mail:.....................................................................................
Site Internet: ...........................................................................
Adresa de corespondenta:

......................................................................................................................................................

Data:

                      ......................................................................................................................
(numele, prenumele, semnatura)